Wat zijn de tarieven voor fysiotherapie bij Chiropractie & Fysiotherapie?

Met zorgverzekeraars waar wij een contract mee hebben afgesloten gelden de overeengekomen tarieven, indien geen contract is tussen behandelaar en verzekering gelden de volgende tarieven:

Eerste consult: € 43,-
Vervolgbehandelingen: € 29,70,-

Voor een niet nagekomen consult dat niet 24 uur van tevoren wordt afgezegd brengen wij het volledig consult bedrag in rekening.