Resultaat van het cliëntervaringsonderzoek, uitgevoerd door Mediquest

Kosten en vergoedingen

Home » Kosten en vergoedingen
Chiropractie
Intake normaal     €         77,00
Intake Baby/zwanger  €         77,00
Intake Neurologisch  €         90,00
Vervolgconsult normaal  €         65,00
Vervolgconsult Baby/zwanger  €         65,00
Vervolgconsult Neurologisch  €         65,00
Fysiotherapie
Intake  €         52,50
Vervolgconsult  €         40,00
Toeslag huisbezoek + €         15,00
Fysiofit (per maand) €         45,00
Hooikoorts tape (per consult)  €         15,00
Echo/Shockwave consult  €         40,00

Vergoedingen

Het is verstandig om voor uw eerste behandeling bij ons in de praktijk te controleren hoe u verzekerd bent voor Chiropractie en Fysiotherapie om niet voor verrassingen te komen staan. Dit kunt u vinden in de polisvoorwaarden. Wij hebben contracten met alle grote zorgverzekeraars.

Bij Fysiotherapie declareren we daarom in de meeste gevallen direct bij uw verzekeringsmaatschappij. U merkt er dus niks van. Als u niet of niet voldoende verzekerd bent, kunnen de behandelingen direct aan de balie met pin worden afgerekend.

Bij Chiropractie is het voor ons helaas niet mogelijk rechtstreeks bij de zorgverzekeraar te declareren. Ook indien u voldoende verzekerd bent voor Chiropractie dient u de behandeling bij ons aan de balie af te rekenen. U ontvangt van ons de nota van per mail, die u kunt indienen bij uw zorgverzekering waar u een deel van terug krijgt.

Geen contante betalingen

Om veiligheidsredenen hebben wij geen contant geld in de praktijk. Wij willen u daarom ook vragen uw betalingen met PIN bij ons te voldoen. Wanneer dit om welke reden dan ook niet mogelijk is, overleg dan met ons voor een passende oplossing.