Resultaat van het cliëntervaringsonderzoek, uitgevoerd door Mediquest

Functionele Neurologie

Home » Functionele Neurologie

 

Binnen de chiropractie bestaan, net als in de geneeskunde verschillende specialisaties. Functionele neurologie is een van deze specialisaties.

Functionele neurologie of ook wel chiropractische neurologie is met name gericht op problemen met het zenuwstelsel. Denk hierbij aan zenuwen in het ruggenmerg en in het lichaam. Een belangrijk onderdeel hiervan is het brein. Onze hersenen zijn een complex geheel van miljarden neuronen die allemaal samenwerken en communiceren. Juist mensen met problemen in de communicatie tussen zenuwen of de interactie tussen zenuwen en lichaam, hebben zeer veel baat bij functionele neurologie. U kunt hierbij denken aan mensen die revalideren na hoofdletsel zoals een hersenschudding of hersenbeschadiging.

Migraine, Dystonie, post-concussie syndroom en duizeligheid zijn klachten waarbij de pathologie niet altijd even duidelijk is, maar waarbij een functioneel neurologische benadering ook uiterst waardevol kan zijn:

Vergelijk het brein, met al haar hersencellen, voor het gemak maar eens met een wegenstelsel. Als de verbinding tussen Den Haag en Utrecht is gestremd door een ongeluk bij Zoetermeer, is het nog steeds mogelijk om Utrecht te bereiken door niet via Zoetermeer te rijden maar via Rotterdam. Dat is precies waar het om draait bij functionele neurologie. Bij beschadiging of verstoring van verbindingen tussen hersencellen, worden er nieuwe verbindingen tussen deze cellen tot stand gebracht. Het resultaat van deze ‘omleiding’ kan bijvoorbeeld zijn dat iemand geen evenwichtsstoornissen meer ervaart, minder moeite heeft om zich te concentreren of van die ondraaglijke hoofdpijn af komt.

De testen die wij doen zijn de gebruikelijke neurologische testen waarvan een deel te maken heeft met de motoriek van het oog. Het is niet zo dat we speciale onderzoeken hebben uitgevonden maar we combineren wel een aantal testen op een unieke manier.

Welke klachten er ook ten grondslag liggen aan uw bezoek aan onze praktijk, de chiropractor zal op zoek gaan naar waar er voor u verbetering te behalen valt en hier vervolgens samen met u een passend plan van aanpak voor maken.

Indien u meer informatie wenst over functionele neurologie, of een afspraak wilt maken, neemt u dan contact met ons op.
Wij zijn bereikbaar op 024-3558830.