Resultaat van het cliëntervaringsonderzoek, uitgevoerd door Mediquest

Hersenschudding

Home » Hersenschudding

 

Heeft u onlangs een hersenschudding opgelopen en wilt u een zo optimaal mogelijk herstel? Of heeft u of een dierbare te maken met de restverschijnselen van een hersenschudding? Het grootste deel van de mensen die te maken krijgen met een hersenschudding herstellen hier goed van. Maar helaas blijft een groep van 15 tot 30 procent van de mensen last houden van restverschijnselen.

Een hersenschudding is een licht traumatisch hersenletsel. In de meeste gevallen is er geen schade die blijft. Wel kan het een aantal weken tot maanden duren voordat je weer helemaal beter bent. In sommige gevallen houd je er nog klachten aan over.
Een hersenkneuzing is een middelzwaar tot ernstig traumatisch hersenletsel. In de meeste gevallen is er wel schade die blijft. Ook bij een hersenkneuzing kan het weken tot maanden duren voordat je weer helemaal beter bent. De kans op restklachten is groter dan bij een hersenschudding.

Uit onderzoek blijkt dat de hersenen van mensen na een hersenschudding tijdelijk anders werken. Dit geldt ook voor mensen met een whiplash. Wanneer er is sprake van schade in het centrale zenuwstelsel zijn er door een klap op het hoofd zenuwcellen kapotgegaan. Meestal is deze schade zo klein dat deze zelfs op een MRI niet direct is waar te nemen. Wanneer er echter ook sprake is van een bloeding, dan is dit wel te zien en spreken we over een hersenkneuzing. Bij een hersenschudding zijn de zenuwcellen van slag en worden deze gemakkelijk overprikkeld door zaken zoals door licht en geluid van de omgeving.
Vaak blijven er nog restklachten na een hersentrauma, zowel op korte als lange termijn.
Klik hier voor een overzicht van deze voorkomende klachten.

Voordat we starten met de behandeling willen we eerst duidelijk in kaart hebben welke invloed de hersenschudding heeft gehad en wat er nog meer in het lichaam is gebeurd. Vaak is de hersenschudding het gevolg van een ongeluk en beperkt het letsel zich niet enkel tot het hoofd, vaak zijn ook de hersenstam en de wervelkolom betrokken. Bij ons in de praktijk wordt er een uitgebreid neurologisch onderzoek gedaan om vast te kunnen stellen en goed in beeld te kunnen brengen welke functiestoornissen er zijn. Als we dat goed in kaart hebben kunnen we een behandelplan op maat maken om tot herstel te komen. Tijdens dit traject zullen we ook telkens weer meten en testen. Denk hierbij aan timing, balans, geheugen, motoriek, oogbewegingen en reactiesnelheid. Dit geeft een objectief beeld van het herstel. En daarmee toe te werken naar het doel wat we samen met u voor ogen hebben.

Heeft u in het verleden een hersenschudding gehad en herkent u zich in de lange termijn klachten? Dan is het nog altijd zinvol om een afspraak te maken bij ons neurologisch chiropractor. Ook nog jaren na hersenletsel is het mogelijk resultaten te boeken met onze manier van behandelen.

Neem voor meer informatie of het maken van een afspraak contact op met de praktijk.
U kunt ons bereiken op 024-3558830