Functionele neurologie. (1)

Functionele Neurologie: De klachten die we kunnen behandelen

‍Deel 1

Functionele neurologie is een holistische benadering van de behandeling van neurologische aandoeningen. Zij richt zich vooral op de manieren waarop symptomen het dagelijks leven beïnvloeden en beoogt de mogelijkheden van patiënten te verbeteren door zich te richten op het potentieel in plaats van op de pathologie. Functionele neurologie richt zich op wat “dynamisch evenwicht” wordt genoemd: Hoe goed iemand staat, loopt of beweegt. Er wordt gekeken naar zaken als houding, evenwicht, coördinatie, kracht en mobiliteit – allemaal zaken die beperkt kunnen zijn zonder dat daar een duidelijke structurele reden voor is. Er zijn verschillende manieren waarop functionele neurologie effectief kan worden gebruikt in de praktijk. Hier zijn enkele van de meest voorkomende klachten die we zien en hoe functionele neurologie kan helpen.

## Vermoeidheid en zwakte

Als een patiënt chronische pijn heeft, is vermoeidheid een van de meest voorkomende symptomen. Geschat wordt dat 70% van de patiënten met chronische pijn ook aanzienlijke vermoeidheid heeft. Vermoeidheid kan worden veroorzaakt door verschillende factoren, waaronder een verminderd activiteitenniveau, depressie, angst, de stress van het leven met pijn en slecht slapen. Vermoeidheid kan ook worden veroorzaakt doordat het lichaam niet genoeg zuurstof of voedingsstoffen krijgt. Dit wordt “ontkoppeling” genoemd en doet zich voor wanneer een ziekte of probleem ervoor zorgt dat iemand meer energie verbruikt. Vermoeidheid kan ook worden veroorzaakt door een verminderde bloedtoevoer naar de hersenen. Dit wordt “dysconnectiviteit” genoemd en doet zich voor wanneer bepaalde delen van de hersenen niet voldoende doorbloed worden.

## Overweldiging en desorganisatie

Bezorgdheid over de staat van uw huis of werkplek is een bijna universele ervaring. De algemene neiging om een beetje rommelig en ongeorganiseerd te zijn is iets wat neurologen al tientallen jaren bestuderen. Naarmate we ouder worden, wordt alles wat minder netjes. Dit kan te wijten zijn aan een aantal factoren, waaronder veranderingen in de hersenen. In het bijzonder kunnen we bij het ouder worden last krijgen van wat “dysconnectiviteit” wordt genoemd. Dit is wanneer bepaalde delen van de hersenen niet voldoende doorbloed worden. Er zijn een aantal andere redenen voor een overweldigd gevoel, waaronder stress, angst en depressie. Als gevolg daarvan kunnen patiënten klagen over ongeorganiseerdheid, vergeetachtigheid en concentratieproblemen.

## geheugenproblemen

Er zijn veel klachten die onder de categorie “geheugenproblemen” vallen. Een van de grootste klachten die we zien is moeite met herinneren. Mensen met geheugenproblemen klagen dat ze zich dingen niet kunnen herinneren. Het kan echter zijn dat ze niet in staat zijn om vast te stellen wat ze zich wel kunnen herinneren. Een andere klacht die we zien is moeite met nieuw leren. Patiënten kunnen het gevoel hebben dat ze niet in staat zijn om informatie te verwerken en vervolgens op te slaan in het langetermijngeheugen. Er kunnen ook problemen zijn met het kortetermijngeheugen, zoals problemen met het verwerken van meerdere dingen tegelijk en deze vervolgens accuraat kunnen terughalen.