Functionele Neurologie (2)

Tintelingen, gevoelloosheid en pijn.

Een van de klassieke klachten van een disfunctioneel zenuwstelsel is het gevoel van gevoelloosheid, tintelingen of pijn in een lichaamsdeel dat geen duidelijke structurele reden heeft om dit gevoel te veroorzaken. Een veel voorkomend voorbeeld hiervan is het gevoel van tintelingen of gevoelloosheid in de handen of voeten. Er zijn een aantal factoren die deze sensaties kunnen veroorzaken, waaronder ontkoppeling, dysconnectiviteit en een disbalans in het autonome zenuwstelsel. Een disfunctioneel zenuwstelsel is de meest waarschijnlijke oorzaak wanneer deze symptomen zich slechts aan één kant van het lichaam voordoen, wat bij ongeveer 70% van de patiënten het geval is.

Verwardheid/moeilijkheden met taal.

Er zijn een aantal redenen waarom iemand moeite kan hebben met taal, waaronder een gebrek aan energie, een tekort aan kortetermijn-/langetermijngeheugen, concentratieproblemen en problemen met sequentiële verwerking. Wanneer iemand echter plotseling duidelijke problemen met taal heeft, is dat meestal te wijten aan een probleem met zijn denkproces. Een plotselinge, duidelijke afname van iemands vermogen om helder te denken wordt “cognitieve stoornis” genoemd. Het komt vaak voor bij een aantal degeneratieve ziekten, waaronder Alzheimer, ALS en Parkinson. Het kan ook het gevolg zijn van een probleem met het functioneren van de hersenen. Dit soort plotselinge, duidelijke vermindering van iemands vermogen om helder te denken is meestal het gevolg van een disconnectie van bepaalde delen van de hersenen.

Conclusie

Wanneer het vermogen van een patiënt om helder te denken plotseling sterk afneemt, is dat meestal te wijten aan een probleem met het denkproces. Dit kan te wijten zijn aan een aantal factoren, waaronder een gebrek aan energie, een tekort aan kortetermijn-/langetermijngeheugen, concentratieproblemen of een probleem met sequentiële verwerking. De meest waarschijnlijke oorzaak is een dysconnectiviteit van bepaalde delen van de hersenen. Bij de behandeling van patiënten met functionele neurologie is het belangrijk te bedenken dat het geen snelle oplossing is. Het kan enkele maanden tot jaren duren voordat patiënten positieve resultaten ervaren. Indien mogelijk, wordt aanbevolen dat patiënten ten minste driemaal per week een door een fysiotherapeut voorgeschreven oefenprogramma volgen. Dit kan helpen bij de onmiddellijke symptomen en een sterkere basis leggen voor de toekomst.